אאא

לאור העליה המדאיגה בגילויי האנטישמיות, יצאה עיריית פרנקפורט בגרמניה בקמפיין ייחודי תחת הכותרת 'ביחד בפרנקפורט', "למען חיים יהודיים ונגד אנטישמיות בעירנו".

במודעה, עליה חתומים עיריית פרנקפורט דמיין האגף לכלכלה שותפות ודת, נכתב: "חיים יהודיים הנם בעלי מסורת עתיקה בפרנקפורט, והנם חלק בלתי נפרד מהזהות של כל העיר. הם חלק גדול מהתכונות המיוחדות של פרנקפורט ויצרו את התפקיד המיוחד והמעמד של המטרופולין של פרנקפורט. ממרכז כלכלי ועיר של תרבות הושפעה העיר על ידי משפחות יהודיות גדולות שקשורות לעבר ולהווה".

עוד נכתב כי: "הפצעים לאחר השואה והזמן הנוראי של הנאצים היכו גם בערנו וניכרים בחברה עד היום. יתרה מזו ובעקבות כך אנחנו יכולים היום להכיר תודה ולשמוח על כך שהחיים היהודיים חזרו וקיבלו היום מעמד קבוע וחשוב בעיר ובחברה. כל זה מחייב אותנו יותר להילחם למען חיזוק השותפות הכרה בחשיבותם ובשלומם".

"האנטישמיות אינה בעייתם של החברה היהודית בלבד. זו היא בעייתה של כלל החברה ולכן האחריות מוטלת על כולנו מידיי יום לחזק את השותפות ולעמוד איתנים נחושים וחזקים נגד כל תופעה או סימן של דיסקרמינציה אנטישמיות וגזענות". נכתב במודעה.

יו"ר רבני גרמניה (ORD), רבה של פרנקפורט וסגן יו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה', הרב אביחי אפל, נועד עם ראש עיריית פרנקפורט פיטר גולדמן, והודה לו על האווירה הטובה שהוא יוצר כלפי היהודים ועל מלחמתו הנחושה באנטישמיות: "צעדים כאלה חשובים מאוד ונותנים זריקת עידוד גדולה עבור הקהילה היהודית לנהל אורח חיים יהודי וקיום מצוות בשלווה ובשלמות.

"מודעה זו שהופצה בכל רחבי העיר וצעדים נוספים הם אות וסימן ומאפשרים אוירה שמאפשרת קיום חיי תורה ומצוות והם מחזקים אתנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות היהודית והתורנית בעוצמה רבה ובפומבי".