אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', קורא למנהלי המוסדות שלא לאפשר לאף גורם חיצוני להתערב בחינוך הילדים 

במהלך שיעור שמסר בישיבתו התייחס הגר"מ למתרחש בציבור הכלי ואמר: " הנה בבני ברק שיש למעלה ממאתים אלף יהודים כן ירבו, אין "משטרת בני ברק" אלא רק משטרת רמת גן, כי הם כאן לא צריכים משטרה, אמנם לפעמים יש בעיות אבל לא צריכים משטרה מיוחדת לזה".

"ומה שקורה היום זו זוועה" הוסיף הגר"מ מאזוז בכאב: "טוב שבעיתונים של החרדים לא מספרים על זה, כי אם היינו יודעים מה שקורה שם זה חרבן ושממה".

ראש הישיבה סיים ואמר: "לכן צריכים להיזהר ולסלוד מהם, אמנם לכבד אבל לא יותר מזה. צריך לומר להם: אל תתערבו לנו בחינוך הילדים, אל תתערבו לנו בענייני הצבא, אל תתערבו לנו בכלום. תנו לנו לחיות כאן, וכמו שחיינו אצל הגוים אלפיים שנה, ככה נחיה גם אצל ה"גוים" במרכאות.

"אל תכריחו אותנו בשטויות שלכם. אדם שלא רוצה לעבוד בשבת לפתות אותו בכסף?! מי עושה דבר כזה?! ובאמצע עבודה הם לוקחים פלאפון שיכתיב להם נוסח הקידוש, כי הם לא יודעים את זה בעל פה".