אאא

בלשכתו של הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו הייתה אמורה להתקיים אתמול (שלישי) פגישה מיוחדת עם שגרירת האיחוד האירופי בישראל, עימנואלה גיאופרט, והשליח המיוחד של האיחוד האירופי לעניני חופש דת, יאן פיגל.

הפגישה נקבעה לאחר שנציגי האיחוד האירופי העבירו את בקשתם דרך משרד החוץ על רצונם לפגוש את הרב הראשי לקבלת הכרעתו בנושאי דת שונים.

הרב הראשי, שבימי שלישי בשבוע, יושב בראשות הרכב בית הדין הגדול, היה בעיצומו של דיון בתיק עגינות מורכב שמתנהל כבר שנים ארוכות, ושעה קלה לפני קיום הישיבה המתוכננת, ראה הרב הראשי כי ישנה עת רצון מיוחדת וקיימת אפשרות להביא לפתרונו של תיק העגינות הקשה שנמשך שמונה שנים.

הרב הראשי הנחה את לשכתו לבטל את כל סדר היום המתוכנן בכדי להביא את התיק המורכב לידי סיום ומתן גט. ואכן, לאחר שעות ארוכות, מאמצי נשיא בית הדין יחד עם דייני בית הדין הגדול הרב אליעזר איגרא והרב אהרון כץ נשאו פרי, והגט המיוחל ניתן.

נציגי האיחוד האירופי שקיבלו בהפתעה ובהתראה קצרה את ההודעה על ביטול הפגישה, ולאחר שהבינו את הסיבה בשלה בוטלה הפגישה, הודיעו כי הם לא מוותרים על קיום הפגישה שתתקיים בימים הקרובים, הפעם לא ביום של בית הדין.