אאא

גוזל ראשון לעונה של עיט ניצי, עוף דורס ממשפחת הנציים המצוי בישראל בסכנת הכחדה, בקע אמש (ראשון) בגרעין הרבייה של פרויקט 'פורשים כנף', בשמורת הטבע חי בר כרמל.

גרעין רבייה זה, שהוקם לפני מספר שנים במסגרת פרויקט 'פורשים כנף' המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל, נועד לשקם את אוכלוסיית העיט הניצי בחבל הים תיכוני של ישראל.

גוזל העיט, שבקע במשקל 70 גרם, יגדל ב'חי בר - כרמל' עד שיגיע לגיל 4-5 חודשים, אז הוא יועבר למשך כשבועיים לכלוב איקלום בצפון ומשם לטבע הפתוח - בשאיפה שיצטרף בהצלחה לאוכלוסייה המקננת בישראל.

אורכו של עיט ניצי בוגר מגיע ל 55-65 ס"מ והוא בעל מוטת כנפיים של כ-1.5 מטר. הוא מקנן על גבי צוקים או עצים גדולים בקינים בגודל של כ-2 מטר, אותם הוא בונה מענפים.

(צילום: מצלמות פרויקט פורשים כנף)
(צילום: מצלמות פרויקט פורשים כנף)
הגדלה

יצוין, כי מספרם של העיטים הניציים בעולם מוערך בכמה אלפים, ובישראל אוכלוסייתם מונה רק 15 זוגות. האיומים המשמעותיים על העיט הניצי בישראל ובעולם הם התחשמלות והרעלות מחומרי הדברה ועופרת, כאשר בישראל ישנם איומים נוספים של חמיסת קינים לצורכי גידול פרטי וכן הפרעות של כלי טיס.

בפרויקט 'פורשים כנף' פועלים הגורמים המעורבים, בכל האמצעים, על מנת לצמצם עד כמה שניתן את האיומים האלו, לרבות מיגון עמודי חשמל, פיקוח ואכיפה כנגד חומסי קינים והפרעות כלי טיס וכמובן הפעלת גרעין הרבייה המיוחד.