אאא

הסערה ההלכתית החדשה סביב עישון הסיגריות החדשות של 'פרלמנט' ביום טוב, שנחשפה לראשונה ב'כיכר השבת', עוררה הדים בהיכלי הישיבות וגררה לדיונים הלכתיים מסועפים.

כפי שדווח ב'כיכר השבת' החברה עיצבה מחדש את הסיגריות שלה, כך שעל כל הנייר העוטף את הסיגריה מופיע כיתוב עם סמל החברה, כך שעישון הסיגריה ביום טוב מהווה למעשה מחיקה של הכתב.

כפי שפרסמנו, ישנם פוסקים שאוסרים מחיקה כזו שמכלה את כל הנייר ולא רק את הכיתוב עצמו, ולשיטתם היה בעיה למעשנים המכורים ל'פרלמנט' לעשן את הסיגריה בחג.

אולם, ל'כיכר השבת' נודע כי הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מתייחס בספרו החדש 'ילקוט יוסף' מועדים, שכעת נמצא בהליכי הדפסה, לבעיה המדוברת.

 

שער הספר החדש
שער הספר החדש
הגדלה

בסימן תקי"א בנושא הנאה השווה לכל נפש, הלכה ז', הגר"י יוסף מתייחס לשאלת הממחק בסיגריה ופוסק כי "יש להתיר לעשן סיגריות ביום טוב גם כשמודפסות עליהם אותיות שונות ואף על פי שהוא מוחק את האותיות בעת שמעשן במקום האותיות והאותיות נשרפות על ידי כך".

בנימוקיו להלכה זו, כותב הראשון לציון, לאחר הבאת כל הצדדים כדרכו, כי "לדינא יש להקל, משום דהוי פ"ר (פסיק רישא) שלא אכפ"ל בדרבנן. והנה האותיות שעל הסיגריה נמחקות בפיו כלאחר יד דרך שאיפתו, והוא אינו מתכוין כלל למחיקה, ולכן לית לן בה, ולא החמירו כמה אחרונים, רק שלא לקחת נייר כתוב מבחוץ ולהבעיר על ידו, שאפשר בלא זה, ואין צורך ליום טוב בזה".