אאא

תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד 'אל על', על ידי המועצה לצרכנות, נמשכה בסופו של דבר עקב נזיפת בית המשפט, על הגשת תביעה בחוק שעבר עליו הכלח. על אף ש'אל על' ביקשה החזר הוצאות משפטיות מהמועצה לצרכנות, היא לא קיבלה.

ב-2107 הגישה המועצה תביעה ייצוגית כנגד 'אל על' ע"ס – 40 מיליון שקל, לפיו אל על לא אישור מראש מינהל התעופה במשרד התחבורה, ולכן היה אסור לה לציין על הכרטיסי טיסה תנאים מקבילים, ומשעשתה כך, עברה על החוק, שחייב לקבל אישור מראש.

אך כנראה, הם לא בדקו טוב את החוק, ומתברר שהחוק בוטל כבר ב-2013, וגם כשהחוק היה פעיל אף אחד לא ראה לנכון לאכוף אותו.

השופט יחזקאל קינר, שדן בעתירה, גער קשות באנשי המועצה ואמר להם:  "כי הוא מצפה שארגון שמוביל עתירות, יתעסק בעניינים אקטואליים, ולא בכאלה שאבד עליהם הכלח, כי מתברר שהעתירה הוגשה – 4 שנים לאחר שהחוק, כאמור, בוטל.