אאא

אירוע רב רושם נערך ביישוב החרדי "מעלה עמוס" עם בואו של כ"ק האדמו"ר מביאלא, למעמד השבע ברכות לנכדו, שנערך בשילוב מעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזות לבית הכנסת של החסידות ביישוב.

במעמד חנוכת הבית והשבע ברכות, השתתפו חסידי ביאלא שרכשו דירות ביישוב, תושביה החסידיים של מעלה עמוס ורבנים ואישי ציבור מהישוב ומחוצה לו. את האירוע כיבד בנוכחותו המרא דאתרא, הגר"ז חרל"פ, שאף נשא דברים במעמד.

את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מביאלא שחיזק את רוכשי הדירות ביישוב, ש"זוכים לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל, ובזה יש להם זכות גדולה הן בשמים והן בארץ, וזוכים הם לעשות בכך דבר גדול מאוד".