אאא

מעמד 'כבוד התורה' רב רושם, התקיים בישיבה לצעירים 'מכנובקא בעלזא' בהשתתפות הרבנים הגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן, והגאון רבי יוסף בנימין וואזנר, ראש ישיבת חכמי לובלין.

לכבודה של תורה אף חולקו פרסים לתלמידי הישיבה שזכו לסיים את מסכתות 'בבא קמא' ו'ביצה', ולהבחן עליהם אצל הרבנים הגאונים.

כמו כן פארו את המעמד ונשאו דברי ברכה הרה"צ רבי אהרן רוקח, בן כ"ק האדמו"ר מבעלזא, רב הקהילה ראש הישיבה הרה"ג רבי יעקב יהושע ענגלענדער, ורבני קהילות אלעד, ואישי ציבור.