אאא

אלפי בעלי בתים, העובדים קשה למחיתם בכל יום, הגיעו לחגוג את סיום חצי הש"ס, בלימוד ובחינה חודשית בכתב, אחרי 6 שנים של לימוד תחת חבורת "תורתך שעשועי".

המעמד החל בשעה 1 בצהריים, בסדר לימוד של 5 שעות רצופות, בו ישבו אלפי חסידי סאטמר וחזרו על מסכת קידושין. לקראת השעה 6 הגיע האדמו"ר מסאטמר ועבר בין הלומדים שעה ארוכה.

בסוף סדר הלימוד נערכה בחינה פומבית בעל פה כאשר האדמו"ר בחן כ-25 בעלי בתים חשובים, שנבחנו על כל מסכת קידושין, גמרא ורש"י.

לאחר מכן נשא הרב יואל איצקוביטש, אחד מהנבחנים בבחינה הפומבית, ומראשי ארגון השומרים בווילאמסבורג, דברי שבח והודאה להקב"ה על שזכה לעמוד בבחינה פומבית.

אחרי תפלת מנחה ברוב עם, עם האדמו"ר, כאשר לפני התיבה ניגש הנגיד ר' אברהם פנחס בערקאוויטש, נכנסו אלפי הלומדים לאולם בו התקיימה סעודת מצוה לכבוד סיום חצי הש"ס.

את המעמד פתח היו"ר הנגיד ר' מרדכי אלעזר הירש ולאחר מכן נאם הנגיד ר' אברהם פנחס בערקאוויטש, שתרם גמרות לכל אלפי הלומדים לרגל התחלת סדר נזיקין ומסכת בבא קמא.

את הדרשה המרכזית נשא הרה"ג ר' חיים יעקב רובין אבד"ק צעטשנוב ואח"כ נשא דברים הנגיד ר' מרדכי הערצוג, שזכה להיות בין המסיימים חצי ש"ס ולהבחן בכל חודש. אחרון הנואמים היה הנגיד ר' יצחק שווארץ.

בשעה 10 התפזרו אלפי הלומדים כאשר על פניהם ניכרת השמחה הגדולה על הזכיה המרוממת לסיים חצי ש"ס, בתקוה לסיים את כל הש"ס בעוד כ-6 שנים.