אאא

בבואי לתאר את גדלותו ועוצמתו ולהציג זווית אישית מרגעים נעלים במחיצתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, המילים נעתקות, הפה נאלם דום, אולם כשמגיע רגע של עת לעשות לה', זהו גם הרגע לגלות טפח ולסייע לקיום תחינתו "תנו עוז לאלוקים".

הרב אברהם רובינשטיין מזכיר מועצת גדולי התורה וראש עיריית בני ברק | צילום:דוד זר
הרב אברהם רובינשטיין מזכיר מועצת גדולי התורה וראש עיריית בני ברק | צילום:דוד זר
הגדלה


במהלך שנות פעילותי הציבורית, נזדמן לי להצטרף לטיסות עם מרן ראש הישיבה שנסע לארצות הגולה למטרת גיוס כספים ביעדים שונים בחו"ל. המראות שנחרטו בראשי ממסעות כאלה ולא יישכחו לעולם, הם של יהודי ענק בתורה שלא עוצם עין לרגע והוגה בתורה הקדושה בנעימות ובמתיקות שאין לה אח ורע, לא פוסק רגע מלימוד גם כשמדובר בטיסות של 12/13 שעות! מרן מנצל את השעות הללו עד תום ומשתעשע בתורה הקדושה בה הוא עמל כבר למעלה מ-90 שנה בלעה"ר כ"י. שקיעות בתורה ואהבתה באופן מבהיל.

יכולני להעיד מעדות אישית, בראותי את מרן מכתת את רגליו בארצות נכר ומשפיל את עצמו ממש למען הרבות ספסלי בבי מדרשא . נדיר עד בלתי קיים לראות את אחד מגדולי הדור וענקי הרוח שנמצא ברומו של עולם, נוטל את מקלו ותרמילו ונע ממקום למקום ומפינה לפינה בכל רחבי תבל בשביל החזקת תורה.

 

הגרב''מ אזרחי בהספדו על חמיו הגה''צ ר''מ חדש ביום הזכרון ה- 28
הגרב"מ אזרחי בהספדו על חמיו הגה"צ ר"מ חדש ביום הזכרון ה- 28 - (פלאש 90)
הגדלה

גם בתפקידי כמזכיר מועצת גדולי התורה, לא אשכח את הרגע בו קרא לי מרן רבינו הגדול ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והורה לי על צירופו של הגאון רבי ברוך מרדכי כחבר מן המניין במועצת לצד גדולי הדור זי"ע ושיבדלחט"א. מרן ראש הישיבה זצוק"ל תמיד היה משבח את גדלותו, ואכן מאז בכל עת כינוס המועצת קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו ביתר שאת וביתר עוז בכל העניינים הציבוריים הבוערים שעל סדר היום.
רבבות בני התורה שותים בצמא ובהשתוקקות מיוחדת את דברי קודשו ואת דבר ההשקפה הטהורה אותה הוא מבעיר בלבבות כולם, בדרך המסורה לנו מדור דור. 
את כל מה שנאמר, מה שנחשוב אנו במבט ארצי ושטחי, אמר רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ב-3 מילים מבהילות האומרות את הכל "הוא מהמיוחדים בדור".

זהו הזמן בו כולנו נתייצב וניתן עוז לאלוקים, למען התורה ולמען כבודה של תורה
כולנו זקוקים לכך!