אאא

מסכת חולין, דף ק"ה - בעברית: 

 

מסכת חולין, דף ק"ה - באידיש: 

 

מסכת חולין, דף ק"ה - באנגלית: 

 

מסכת חולין, דף ק"ה - בצרפתית:  

 

מסכת חולין, דף ק"ה - בספרדית: