אאא

לקראת הבחירות לכנסת ה-21 ובצל החשש העצום המפלגות החרדיות מפני חרדים שיצביעו למפלגות חילוניות, יוצא הגאון רבי רפאל זר בחריפות נגד ההצבעה למפלגה חילונית, ואומר שמי שעושה זאת - שורף את התורה. 

במהלך שיעורו השבוע, אמר הרב רפאל זר: "אם אשאל מישהו 'אתה מוכן לקרוע לשרוף ספר תורה' הוא יאמר לי 'איך אתה מדבר, אל תגיד את זה', אבל אתן לכם דוגמא קלאסית, שהולכת עכשיו בתוך המציאות שלנו.

"אם אשאל מישהו 'אתה מוכן להצביע למפלגה חילונית? כן?', אתה שורף את התורה! למה? הם יפתחו חנויות בשבת? פשוט שכן, יפעילו תחבורה ציבורית בשבת? ולא משנה, אפילו מעשה אחד של חטא בכל הקדנציה, מעשה אחד של חטא דרבים, אתה שותף בו כי אתה הצבעת להם, כן או לא? שרפת את התורה או לא?".

"מה חשבת שלשרוף ספר תורה זה לקחת גפרור ולשרוף? לשרוף את התורה זה כל פעם שעברת על מה שהשם אמר - שרפת את התורה", הבהיר הרב זר.

הרב זר המשיך ואמר כי "אדם שעכשיו עשה עבירה הוא ביד שלו החריב את המקדש, ולא יאמר לא החרבתי, אבל המעשה שלך גרם לחורבן הבית, וזה אנחנו לא הבנו, פשוט לי שעד היום לא הבנו את זה, כי כל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, אז אנחנו כל יום מחריבים את הבית בידיים שלנו, אבל 'מה עשיתי'? הנה חזר עוד פעם ה'מה עשיתי' הזה. לא הבנת את גודל המעשה שלך שם למעלה.

"וזה שאנו אומרים ביום הכיפורים מכסה פשעיו לא יסלח, מודה ועוזב? שהוא הבין את גודל החטא, ויעזוב את זה, יעזוב רשע דרכו, פה הבנתי שהבן אדם הבין מה שלא הבין עד היום והבין מה עשה במעשים שלו".