אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת, ט אדר ב' תשע"ט, שבת פרשת ויקרא-זכור

הזמנים לפי שעון חורף. 

ירושלים - כניסה 17:08, יציאה 18:28

תל אביב - כניסה 17:28, יציאה 18:30

מודיעין עילית - כניסה 17:27, יציאה 18:29

אלעד - כניסה 17:27, יציאה 18:29

בית שמש: כניסה 17:10, יציאה 18:25

חיפה - כניסה 16:19, יציאה 18:29

צפת - כניסה 17:25, יציאה 18:27

באר שבע - כניסה 17:28, יציאה 18:30

בעולם:

פריז - כניסה 18:37, יציאה 19:44

לונדון - כניסה 17:49, יציאה 18:56

ניו יורק - כניסה 18:44, יציאה 19:45

אומן - כניסה 17:45, יציאה 18:52