אאא

בעיצומו של יום הפורים, באלפי מוקדים ברחבי הארץ, ניתן למצוא את התופעה המדהימה כאשר עשרות אלפי אבות ובנים יושבים ולומדים יחד, כאשר היוזמה שהחלה לפני שנים רבות הפכה לחלק בלתי נפרד מיום הפורים אצל הילדים החרדים, שגם נהנים מפרס מיוחד על הלימוד.

אלא שבימים האחרונים פרצה סערה בעיר מודיעין עילית כאשר אברכי העיר מצאו קונטרס שחולק בבתי הכנסת, ובו המחבר, הרב יונתן נוימן, מייסד קהילת "אוסטרייך", יוצא בחריפות נגד סדרי הלימוד בפורים, מעמד התפילה ולימוד אבות עם בניהם.

בפתח דבריו, כותב הרב נוימן כי "בשנים האחרונות מתפתחות בכמה מקומות שתי תופעות: א. ריבוי מסגרות לימוד בפורים. התופעה נפוצה בעיקר בצבור מסויים בקרב יראי ה'. ב. ארגון מעמדי תפילה. אמנם לא ממש בצורה רשמית, אך פה ושם ניתן לקרא ולשמוע על 'התארגנות לקריאת כל ספר התהלים באשמורת'. יש המקילים יותר ועורכים רק 'קריאת תהלים כ-10 דקות לפני/אחרי תפילת מנחה או בזמן אחר ביום".

הרב נוימן מדגיש כי לא בא חלילה לזלזל - לא בריבוי לימוד תורה ולא בריבוי תפילה. "כל כוונתי למגמות המתפתחות בשנים האחרונות לחיזוק עניינים מסויימים, תוך כדי המעטת הערך או אפילו תוך כדי רמיסתן של מצוות שנצטווינו עליהן. יש המנסים להתלות באילן גדול ולספר שמצאו בספר זה או אחר שכתב עניין זה או אחר. לפעמים נרמזו - או נאמרו בפירוש - דברים מסויימים באיזשהו ספר, ומכאן לא רחוקה הדרך עד לעידוד אותו נושא המדובר. אחרי שנוכחים לראות כי הפרסומת הצליחה, מתחילים להגדיל עוד יותר את אותו עניין. לאחר שהעניין המדובר צבר מספיק תאוצה, פעמים רבות כבר לא שמים לב לכך שבדרך הסטנו את תשומת הלב מכמה גופי תורה".

הרב נוימן תוקף את ה"מודה" החדשה, כלשונו, והיא "שוק הסחר במצוות", כאשר לדבריו כבר לא מדברים על מעלת המצווה או הלכות המצווה אלא על "סגולות המצווה".

וכך הוא מסביר את הבעייתיות שבקביעת סדרי לימוד תורה בפורים: "כמעט על כל מצווה מספרים שבספר פלוני כתוב כך ובספר אלמוני כתוב כך, ומי שעושה ... זוכה ל... . למשל, אחד מרבותינו האחרונים כתב שקיבל מרבותיו כי כל הלומד בין מגילה למגילה זוכה ל... איני זוכר בדיוק מה שכרו. ראשית, מסתבר שהשכר המובטח למי שעוסק אז בתורה, הוא דווקא בגלל שהזמן הזה הוא זמן בו עסוקים וטרודים במצוות וענייני היום, ולכן אין כל כך זמן ללמוד תורה. מי שלמרות שעסוק בענייני היום, מוצא זמן גם ללמוד תורה, שכרו הרבה. יש שקראו את הדברים, והבינו כאילו ליל פורים הוא זמן המסוגל ללימוד תורה יותר מזמנים אחרים, והחלו לעורר על הנושא, עד שאצל רבים התהפכו היוצרות, ודווקא זמן זה של "בין מגילה למגילה" נעשה לזמן בו הם יושבים והוגים בתורה, ולשם כך מתפנים בזמן הזה מכל עיסוקיהם כולל עיסוקים השייכים לפורים אלא שאם אכן נוצר מצב כזה, כבר אין כל מעלה בעצם הלימוד אז".

על תופעת לימוד "אבות ובנים" בפורים, כותב הרב יונתן נוימן כי "כתוצאה מאותן מסגרות לימוד, רבים אכן מבטלים בידיים חלק גדול מעבודת ה' של משתה ושמחה. אלא, שמכיוון שבכל זאת צריכים הם את השמחה, מקיימים אותה בזמן אחר, זמן שאין בו מצווה. עמדתי כבר במקום אחר על סוג חדש של "יצר הרע" הקיים בשנים האחרונות: במקום לבטל קיום מצוות ח"ו, מציע היצר הרע לקיים את אותן פעולות אך בזמן אחר: בזמן בו בעצם אין כל מצווה בעשיית אותה פעולה. יש המקדימים את השמחה, ויש שמאחרים אותה. העיקר למעט בה ככל היותר ביום הקדוש הזה, בו אנו מצווים על השמחה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הבעיה היא, שאצל ילדים רבים נוצר מצב שבמשך כל יום הפורים עד זמן הסעודה זמן הלימוד באבות ובנים הוא כמעט הזמן היחיד בו יש להם תעסוקה מוגדרת. מסיבה זו, הזמן האהוב על ילדים בפורים, הוא זמן הלימוד באבות ובנים. אין בעיה בכך שילד נהנה מהלימוד ומהפרס שמקבל עליו, אך בעצם לאותם ילדים חסרה התפיסה הנכונה של פורים כיום משתה ושמחה. נכון שעד שהוקמו מסגרות "ישיבת מרדכי הצדיק" היו ילדים שהסתובבו בחוסר מעש כמעט כל היום, אך שרש הבעיה הוא שאצל אותם ילדים חלק גדול מאד מפורים, היה זמן שאין בו כלום. קמה מסגרת לימוד לאבות ובנים, ועכשיו יש לילד מה לעשות.

"פשוט מאד, אחרי כשלש או ארבע שעות אותן מעביר בחוסר מעש הולך ללמוד תורה עם אבא. את לימוד התורה של תשב"ר, אפשר לחזק במשך כל ימות השנה, וב"ה טובי המחנכים והמלמדים אכן עושים זאת. בפורים יש לקיים את מצוות היום, ולחנך את הילדים לכך. יהודי אחד סיפר לי בהערכה מרובה כי בבית מדרש מסויים מתקיימת מסגרת אבות ובנים בצורה ממש רצינית המזכירה את ליל שבועות עוד סיפר בהתלהבות שבאותו בית מדרש לא מרשים לשיכורים להכנס לאבות ובנים. נו, אם במשך היום הילדים עלולים ח"ו להחשף למשהו שקשור למשתה ושמחה לפני שהגיעה השעה הראויה, גם את זה יש למנוע? לא ביררתי מה יעשה ילד שאביו משתכר ל"ע כבר בשעת הצהרים המוקדמות".

יצויין כי בקונטרס ישנם עוד נימוקים רבים נגד התופעות המצוינות לעיל כאשר כותב הקונטרס מדגיש כי הוא יקבל תלונות נגד דבריו, "רק ממי שקרא את כל הקונטרס מתחילתו עד סופו".

מהנהלת "אבות ובנים" נמסר ל'כיכר השבת': "ישיבת מרדכי הצדיק מודה להקב"ה על הזכות שנפלה בחלקה לחולל ולהוביל את מהפיכת לימוד התורה ביום קבלת התורה מאהבה - יום הפורים כמאמר חז"ל (שבת פח) "ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב (אסתר ט) קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר'".