אאא

לאחר הרדיפה שעברו תושבי השכונה המוערבת קריית יובל שבבירה, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי במכתב מיוחד לרגל קמפיין גיוס ההמונים לישיבת 'היכל יצחק' שקבע את משכנה בשכונה.

לעדכון על מצב הקמפיין ועדכונים נוספים הקליקו כאן>>

"למע“כ בני התורה היקרים הגרים בשכונת קרית יובל בירושלים כאשר זכיתם לקומם את השכונה היקרה קרית יובל ולהרבות בה כבוד תורה ויראת שמים ולהרחיב גבולות הקדושה בסייעתא דשמיא", פותח מרן את מכתבו.

"וכעת", מוסיף גדול הדור", "קבעה את משכנה בשכונה הישיבה הגדולה והחשובה ישיבת היכל יצחק ע“ש הגאון המופלא רבי יצחק לנדא זצ“ל, שהינה מהישיבות החשובות בארץ ישראל, והיא משפיעה אור תורה ואור קדושה על כל הסביבה, וקיום הישיבה בשכונה הוא תוספת וריבוי כח הקדושה".

וכאן מבקש מרן שר התורה באופן אישי מתושבי השכונה, "הננו לבקש בזה מבני התורה הדרים במקום שיסייעו כפי יכולתם לקיום הישיבה הקדושה,
ושכל אחד ואחד יתן הוראת קבע איש כפי יכולתו, שזה בסיס קבוע ואיתן לקיום והצלחת
הישיבה ולפאר ולרומם כבוד שמים".

לעדכון על מצב הקמפיין ועדכונים נוספים הקליקו כאן>>

לסיום מרן מבטיח כי, "הנותנים יתברכו בשפע רב מן השמים ברוחניות ובגשמיות, ויזכו שיהיו כל צאצאיהם הולכים בדרך הישר בני תורה תלמיד חכמים ויראי ה‘".