אאא

לאחר שביקש לחזור בו מעדותו, בפרקליטות המדינה שוקלים לבטל את הסכם עד המדינה עם מיקי גנור, שנעצר בחשד לשיבוש מהלכי חקירה לאחר שהגיע למשרדי להב 433 וביקש לשנות את גרסתו.

 לדברי הפרקליטות: "צעד זה בא בעקבות הודעת הסנגורים כי מר גנור מבקש לחזור בו מדברים שמסר במשטרה במסגרת ההסכם, ובהמשך לדברים שאכן מסר ביומיים האחרונים במסגרת חקירותיו במשטרה, אשר סותרים עדויות מפורטות שמסר בשעתו במסגרת ההסכם"

"בכך הפר לכאורה באופן מהותי את התחייבויתיו והצהרותיו על פי ההסכם" טוענים בפרקליטות ומבהירים: "ולפיכך רשאית המדינה לבטל את ההסכם על כל התחייבויותיה בו. בנסיבות אלה, כאמור, נשקל ביטול ההסכם, על כל המשמעויות הנגזרות מכך".

כזכור, לפי הסכם עד המדינה, גנור היה אמור להעיד על פרשת השוחד סביב קניית הצוללות מגרמניה ובתמורה הוא יהיה רק שנה אחת מאסר וייקנס בעשרה מיליון שקלים, סכום קטן יחסית לרווחיו בעסקאות. אלא שכעת גנור לא מרוצה והוא דורש לפתוח מחדש את ההסכם. הסיבה לזעם של העד, עשרות מיליוני שקלים ששייכים לו ושמוקפאים בבנקים בחו"ל.