(באדיבות המצלם)
אאא

"חכם שלום מורנו", הוא שיר חדש ומיוחד שנכתב לכבודו של נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן. השיר, במקאם עג'אם, נכתב על-ידי תלמידו ר' יצחק סונה ומבוצע על-ידי אחיו החזן העולמי ציון יחזקאל. על המוזיקה וההפקה אחראי דוד ביתן.

חכם שלום מורנו

א.

ימים ולילות הוגה הוא,

בתורת עם כבבת,

ספון וצנוע אשריהו,

בישיבת בן פורת,

פיהו כפי השכינה,

בבחינת יום השבת,

ותורתו מעונה,

וכיתרוהו בחיבת.

חכם שלום מורנו,

ראש החכמים,

יתן לו סייעתא דשמיא,

וחיים ארוכים.

-

עולמים עולמים עולמים,

ישמרהו רבון עולמים,

חכם שלום מורנו,

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'מוזיקה' ותישארו מעודכנים

ראש החכמים,

ייתן לו סייעתא דשמיא,

וחיים ארוכים.

ב.

יושב בשבת תחכמוני,

עוסק בתורת ישיבת,

אלפי תלמידיו כמוני,

מורה הוראות בנעימת,

פיהו לא פסיק מגירסה,

וידיו בברכת ישא,

לה׳ כפיים נשא,

ושמו למרום נישא.

חכם שלום מורנו,

ראש החכמים,

יתן לו סייעתא דשמיא,

וחיים ארוכים.

-

עולמים עולמים עולמים,

ישמרהו רבון עולמים,

חכם שלום מורנו,

ראש החכמים,

ייתן לו סייעתא דשמיא,

וחיים ארוכים.