אאא

הערב (ראשון), בישיבת מועצה סוערת בעיריית בית שמש, הוחלפו דברים קשים בין חברי סיעת ש"ס לבין ראש העיר עליזה בלוך.

בישיבה בה דנו על התקציב השנתי לעיר לשנת 2019 זעמו נציגי סיעת ש"ס על הקיפוח של הציבור הספרי חרדי בעיר בשלל הנושאים שבתקציב, ובפרט בנושא תקציבי התרבות המחולקים לקהילות השונות בעיר, כאשר הנוהג בעיר שלכל מגזר ישנו סל תקציבי תרבות בפני עצמו (חן חרדי לקהילות האשכנזיות, תרבות תורנית לקהילות הספרדיות, מורשת ישראל לקהילות הדתי לאומי) ובשנה זו איחדה ראש העיר את התיקים 'תרבות תורנית' ו'מורשת ישראל' לתיק אחד.

לדברי נציגי ש"ס, ראש העיר צימצמה את תקציב התיק לסכום המקביל בערך לתיק 'מורשת ישראל' לבדו כפי שהיה בשנה הקודמת.

לדברי ש"ס, ראש העיר העלימה בכך את תקציב התרבות לקהילות הספרדיות רק בגלל שסיעת ש"ס לא הוכנסה על ידה לקואליציה.

חברי סיעת ש"ס המקומית טענו במהלך הישיבה: "אין שום סיבה לקחת מהציבור הספרדי את תקציבי התרבות המגיעים לו בדין ולא בחסד, אנחנו לא צריכים להתנצל בפני אף אחד על התרבות שלנו, התרבות המזרחית היא התרבות הכי מקורית בת מאות ואלפי שנים, והציבור הספרדי שומר עליה באדיקות יותר מכל תרבות אחרת, אין שום סיבה שבעולם שלתרבות הזו לא יהיה ביטוי בעיר בית שמש רק בגלל שש"ס מחוץ לקואליציה".

בשל העימות בין הצדדים, חברי סיעת ש"ס המקומית נטשו את ישיבת המועצה בהפגנתיות תוך שהם מפטירים לחברי הקואליציה, "אם אתם רוצים להשתמש בכוח הרוב שלכם בשביל לדרוס את הציבור הזה אנחנו לא נהיה שותפים בהצגה המבישה הזו".