אאא

מסכת חולין, דף קל"ב - בעברית:  

 

מסכת חולין, דף קל"ב - באידיש:  

 

מסכת חולין, דף קל"ב - באנגלית:   

 

מסכת חולין, דף קל"ב - בצרפתית:  

 

מסכת חולין, דף קל"ב - בספרדית: