אאא

הניצחון המדהים של המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, שזכו כל אחת - לפי שעה - לשמונה מנדטים, מעוררים סיפוק רב הן אצל הפעילים והתומכים והן בקרב גדולי ישראל.

חבר המועצת של 'דגל התורה', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מסר הבוקר (רביעי) דרשה קצרה, לאחר תפילת שחרית בוותיקין בבית הכנסת המרכזי בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, בה התייחס לניצחון בבחירות.

"אנחנו שומעים ששתי המפלגות החרדיות הגיעו להישגים - למעלה מן המצופה", אמר הרב, "יש פה קידוש השם גדול מאוד, ראשית כל, לדעתי, לא מתחךל שמו של הקב"ה, אוי, דבר שני, שכבוד התורה לא מתחלל, כבוד התורה של רבינו שר התורה ורבינו ר' גרשון, לא יתחלל שהקב"ה ירחם עלינו".

הרב זילברשטיין הוסיף ואמר כי "כתוב בגמרא: 'דרשה רב מתנה בפפוניא, למחר אתו כולי עלמא חצבייהו ואתו לגביה', שואל רבי ישראל מסלנט כמה דורות ממשה רבינו עד רבי מתנה ולא היה הוראה על מים שלנו, מה קרה פה היום? אומר רבי ישראל, עד עכשיו היה פסק כזה ועכשיו נשתנה הפסק וזה לשם ולתפארת".

"זה קידוש השם לדעתי מאוד מאוד גדול, אני רוצה לבקש מחבריי להגיד שני פרקי תהילים יחד איתי, הפרק הראשון מזמור לתודה".