אאא

מסכת חולין, דף קל"ד - בעברית:    

 

מסכת חולין, דף קל"ד - באידיש:    

 

מסכת חולין, דף קל"ד - באנגלית:     

 

מסכת חולין, דף קל"ד - בצרפתית:    

 

מסכת חולין, דף קל"ד - בספרדית: