אאא

"מבצע פסח" כך הוגדר המבצע עליו שוקדים בעיריה כבר שלשה חודשים כדי להגיע לחג לעיר נקיה מצוחצחת וכשרה. 'מבצע פסח' השנתי, ממוקד במטרה אחת: להעניק לתושבי העיר בימי החג רחובות חגיגיים ונקיים מכל פירור של חמץ בלתי רצוי. למנוע מאתנו את תחושת אי-הנעימות של טיול פסחי ברחובות כאשר בכל קרן זווית עדיין עומדת מדורה מעלת עשן עם פיסות חמץ. ובעצם, לקיים גם ברחובות בית שמש "בל יראה ובל ימצא".

צוות אגף שפע ומנהל האגף קיימו בימים האחרונים ישיבות מרתוניות עם ראש העיר עליזה בלוך והמשנה לראש העיר ממונה שפ"ע, הרב שמואל גרינברג, ומנכ"לית העיריה יחד עם גורמי הביטחון והמשטרה, עובדי הפיקוח העירוני וקבלני הנקיון.

עקב כמויות האשפה הגדולות שמצטברות בערב הפסח יתגבר אגף שפ"ע את משאיות ניקוי האשפה ועובדי הניקיון על מנת להשתלט על נקיון העיר עד לכניסת החג.

בנוסף, 200 מכולות לשריפת חמץ יוצבו בעיר וייפרסו במוקדים המפורסמים בעיתונות. מיד לאחר שריפת חמץ ייכנס אגף שפע למבצע הפינוי בטווח של 3 שעות לשם כך נפתח אתר פינוי אליו יופנו כל המכולות. הציבור נקרא לשרוף חמץ אך ורק במכולות שהוצבו ברחבי העיר. השנה תוגברו המקומות והוגדלו המכולות על מנת לאפשר לכולם לשרוף את החמץ בתוך המכולות ולא בשריפות עצמאיות שיכולות לצאת מכלל שליטה.

התושבים מתבקשים לדווח למוקד העירוני 106 על כל מפגע או מקום אליו לא הגיעו משאיות האשפה על מנת לכוון את פועלי הניקיון לבצע את עבודתם ביעילות.

ראש העיר עליזה בלוך והמשנה לראש העיר ממונה שפ"ע, הרב שמואל גרינברג עומדים מקרוב על ביצוע העבודות כשכל שאיפתם היא להיכנס לחג עם עיר נקיה וכשרה.

ראש העיר, הגב' עליזה בלוך: "חג החרות הוא הזדמנות מדהימה עבור כולנו להתנקות ובוודאי לאחר מערכת הבחירות הסוערת והקשה שעברה על כולנו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכלל עובדי העירייה החרוצים על עבודתם החשובה ולאחל חג כשר ושמח לכלל תושבי העיר."

הרב שמואל גרינברג: "אנחנו מאמינים שלאחר כל המאצים הכבירים שהושקעו נכנס לחג עם עיר יפה ונקיה וגם מכולות שריפת החמץ יפונו כולם עד כניסת החג.

ההיערכות המיוחדת לחג דרשה שעות רבות ומשאבים רבים כולי תקוה שהמאמצים ישאו פרי ובמיוחד לאור העובדה שחג זה הוא חג ראשון שלי כממונה האגף ונעשה הכל לשביעות רצון התושבים כמו כן נדאג גם להפיק לקחים לאחר החג על מנת שאיכות החיים בעיר תשתדרג כל הזמן בבחינת מוסיף והולך"