אאא

אלפי חסידים עומדים מידי שבת בשבתו על הפארנצ'עס בטיש לפני רבם, במשך שעות ארוכות במהלכן הם גם אוכלים כאשר בסופו של הטיש הם מברכים ברכת המזון.

כידוע, בגמרא (ברכות נ"א ב') נפסק כי יש לברך 'ברכת המזון' במיושב, ותוספות מסבירים: "לפי שברכת המזון דאורייתא החמירו בה להיות יושב ומברך".

בעלון 'אור השבת' הובא כי הגאון רבי עמרם פריד העלה שאלה בפני גדולי ישראל: "מעשים שבכל יום שעומדים מאות או אלפי חסידים על הפארנצ'עס בטיש לפני רבם וכשמברכים ברכת המזון היא טרחה גדולה שכל המשתתפים יישבו בצורה מכובדת ויברכו ברכת המזון, ויש כאלו שנדחקים ויושבים במקומם שעל הפארנצ'עס והרבה נמנעים מלעשות זאת מפני שאינם רוצים שבגדיהם יתלכלכו כשיישבו במקום שבו דרכו רבים במנעליהם עד עתה, וגם המקום דחוק ואינו נוח ואין להם בו יישוב דעת, ולכן הרוב מברכים בעמידה במקומם, האם מותר לעשות כך מלכתחילה או לא?".

הגר"ע פריד מביא בדרך מילתא דבדיחותא כי החסידים אומרים בשם הרה"ק מרופשיץ זי"ע כי "העבירות שעוברים אצל הרבי, בכוחם לכפר על המצוות שעושים בבית שלא לשם שמים כראוי".

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי פסק שאסור לחסידים לברך בעמידה, וצריך עיון אם מותר לברך בסמיכה גמורה על הברזלים בצורה שאם יינטל ייפול חשיב כישיבה ומותר, ומכל מקום ודאי עדיף סמיכה מעמידה גמורה.