אאא

ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, המחיש במהלך שיעורו לקראת ליל הסדר, שמסר בהיכל ישיבתו בעיר בית שמש, כיצד אדם ראוי להיסב בליל הסדר.

"כל שנה אנחנו אומרים עוד פעם איך היא ההסבה, שאנשים לא יודעים איך להסב", אמר הראב"ד, "שזה צריך להיות בחצי שכיבה (ככה...) כמו שוכב במיטה הסבה זה כמו במיטה אז הוא מקיים מצוות עשה  כמו שצריך, אבל אם הוא רק ככה זה לא מספיק אף שיש אומרים שבדיעבד זה גם טוב".

הראב"ד הדגים וביצע בכסאו את פעולת ההסבה כדי שהתלמידים יחזו בחוש כיצד צריך לקיים את המצווה.