אאא

בהנהגה ייחודית ויוצאת דופן, על פי רצונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, תתקיים אי"ה תפילה מיוחדת עבור הזקוקים והמצפים לזיווג הגון, בחצות היום ערב שביעי של פסח ע"י רשת הכוללים 'רינה של תורה'.

באופן חסר תקדים, על פי רצונו של הגר"ח תתקיים התפילה בביתו בחדר קודשו, בו הוא עמל בתורה. מניין תלמידי חכמים מופלאים יישבו בסמוך למקום קדוש זה ויעסקו בתורה, כאשר לאחר מכן בשעת חצות היום של ערב קריעת ים סוף, ייכנסו לקודש פנימה ויעמדו בתפילה לישועת המצפים לבנין בית שבזה נאמר קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף.

 

 וידאו: דוד דביר

מרן שר התורה נתן על ליבו את צרתם של המצפים לישועה כאשר השמות שהובאו לפניו לתפילה במעמדות הנשגבים שנערכו ע"י רינה של תורה הלכו ונתרבו. דאגתו של מרן שר התורה שליט"א לצרתם של אלו גדולה היא ונתונה על עיניו וליבו תמיד ובהנהגה יוצאת דופן יערוך מרן שליט"א מעמד תפילה מיוחד בביתו כאשר למעמד זה נתבקשו מנין תלמידי חכמים מופלגים להצטרף לסדר סגולת רינה של תורה של לימוד מיוחד קודם התפילה ולאחריו ייכנסו בדחילו ורחימו לחדר לימודו של מרן לקיים את מעמד התפילה הנשגב, כאשר מרן בעצמו משתתף עמהם.

בהוראתו תתקיים התפילה בחצות יום ערב שביעי של פסח, כמה שעות לפני שכלל ישראל יעמוד בשירת הים, ולאחר שעות של לימוד תורה ע"י הת"ח. לפני התיבה יעבור הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א ושמות הזקוקים לישועה יובאו לפני מרן שליט"א והתלמידי חכמים שעמו, ויזכרו אחד אחד במתינות לישועה שלמה קרובה לבוא ויזכו לקריעת ים סוף הפרטית שלהם בקרוב ממש.

מעמדות התורה והתפילה שע"י רינה של תורה כבר עשו שמות בארץ כאשר אלפים כבר זכו להיוושע בס"ד בדבר ישועה ורחמים. מרן שר התורה שליט"א מבקש בכל פעם להשתתף עם המתפללים ממעונו ואף העיד בעצמו בכתב יד קודשו כי "כל מי שיש לו צרה בביתו כדאי לו להשתתף בתפילת רינה של תורה שוודאי קורעת גזר דין".

למסירת שמות לישועה במעמד נדיר ומיוחד זה, כנסו >>

צילום : יעקב נחומי
צילום : יעקב נחומי
צילום: דוד זר
צילום: דוד זר