אאא

מסכת בכורות, דף כ"ד - בעברית:

 

מסכת בכורות, דף כ"ד - באידיש: 

 

מסכת בכורות, דף כ"ד - באנגלית:

 

מסכת בכורות, דף כ"ד - בצרפתית: 

 

מסכת בכורות, דף כ"ד - בספרדית: