אאא

בערב שבת קודש נתלו 'מודעות איום' ברחבי ירושלים על חברי הכנסת החרדים המנהלים את המשא ומתן הקואליציוני על חוק הגיוס, היוזמים מאיימים בעריכת טקס "פולסא דנורא" על חברי הכנסת ועוזריהם.

במודעות בירושלים שנתלו, ככל הנראה על ידי גורמים קיצוניים, נכתב: "מאחר והח"כים עומדים במרדם, ומנהלים מו"מ קואליציוני, בסחר מכר מרושע של איבוד אלפי נשמות, בצבא השמד, עם שינוי כל שהוא בלשון החוק, או בלי שינוי, עבור כסאות ומשרות מכובדות בכנסת המינים, ועבור תקציבים שמנים".

"על כן", מזהירים האלמונים: "יעשו יהודים פולסא דנורא עליהם ועל כל עוזריהם, בתקיעת שופר ונרות שחורות, וקללות נמרצות".

המודעה מסתיימת במילים "ראו הוזהרתם".

יצוין כי בסיעות החרדיות מנהלים בימים אלו את המשא ומתן מול 'הליכוד' בניסיון לרכך את חוק הגיוס שהגיש  אביגדור ליברמן באמצעות משרד הביטחון.