אאא

חסידי גור בעיר אשדוד יתכנסו ביום שלישי השבוע לעצרת חיזוק והתעוררות בעקבות מות האברך ר' פנחס מנחם פשווזמן הי"ד, שנהרג מירי רקטה שנורתה מרצועת עזה.

על פי נוסח המודעה שפורסמה בבתי החסידים של גור בעיר, העצרת תתקיים בראשות רבני וחשובי אנ"ש, באולם שע"י סמינר גור ברחוב טרפון.

במודעה כתבו על ר' פנחס כי "זכה לישב באוהלה של תורה ולקדש שמו ית' במשך שנות חייו ואשר בעוונותינו נקטף בימי ימיו, בידי זדים ארורים בני עוולה, ועלה ונתעלה במעלות קדושים וטהורים".

"אב הרחמים ייקום דם עבדיו השפוך ומעתה ועד עולם לא יישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, ונשמע ונתבשר אך בשורות טובות ישועות ונחמות ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו".

ל'כיכר השבת' נודע כי שמחת האירוסין לנכד כ"ק האדמו"ר מגור שהייתה אמורה להיערך ביום שלישי, תידחה ליום רביעי בשל ההספד על הקדוש הי"ד.

מדובר בשמחת אירוסי בנו של הרה"ג ר' חנוך העניך זילברשטיין חתנו של כ"ק האדמו"ר מגור. הכלה היא בתו של הרב חנוך גליקסברג מבני ברק.