אאא

מסכת בכורות, דף כ"ו - בעברית:  

 

מסכת בכורות, דף כ"ו - באידיש:   

 

מסכת בכורות, דף כ"ו - באנגלית:  

 

מסכת בכורות, דף כ"ו - בצרפתית:   

 

מסכת בכורות, דף כ"ו - בספרדית: