אאא

מופת כפול הפך לשיחת היום ברחוב הבני ברקי: בקהילת 'אור הצפון' בבני ברק, שבראשות הגאון רבי שמשון אלטמן, היו שני אברכים שלכל אחד היו ארבע בנות אך לא זכו לבנים זכרים. 

חמיו של אחד האברכים, תרם לבית הכנסת נביא 'יהושע' לצורך קריאת ההפטרה בשבת קודש, תוך שהוא מכריז שיהיה זה לזכות חתנו שיזכה לבן זכר.

ואכן, באורח פלא, לאחר כשנה נולד בן זכר לחתנו של תורם הנביא.

חמיו של האברך השני, ששמע על הסגולה שהתקיימה, החליט לתרום גם הוא נביא, ותרם את נביא 'שופטים'.

ואכן כעבור כעשרה חודשים, חגגו בשבת האחרונה בבית הכנסת את שמחת ה'שלום זכר' לאברך השני שזכה גם הוא לבן אחרי ארבע בנות.