אאא

יו"ר ועד הישיבות, הגאון רבי חיים אהרן קאופמן, הגיע לסיכומים חדשים עם צה"ל, לפיהם התייצבות לצו ראשון תתקיים במועדים מיוחדים, כשכל בני הישיבה מגיעים בצוותא בלוויית רבניהם.

כמו כן, הוסדר כי ההתייצבויות ברוב לשכות הגיוס יתקיימו במקומות נפרדים. בנוסף, בוטלו הראיונות האישיים שהיו עד עתה וכן תידרש רק הצהרה בריאותית מרופא המשפחה.

הסדר הוא ניסיוני, ובמשך השבועות הקרובים תלמידי הישיבות הנקראים להתייצבות לצורך הסדרת מעמד 'תורתו אומנותו' בצו ראשון, הנועד לאלפי תלמידי הישיבות בגילאי שש עשרה וחצי שברובם הינם תלמידי הישיבות הקטנות ומתייצבים בפעם הראשונה, יגיעו במועדים מיוחדים, כשכל בני הישיבה יגיעו בצוותא בלווית רבניהם ויסדירו את מעמדם  - במקומות נפרדים באופן המותאם והראוי לבן הישיבה.

בנוסף לכך, בוטלו הראיונות האישיים, ותחת זה ממלאים התלמידים טופס שאלון המותאם לבני הישיבות הנשלח לישיבות קודם לכן ומטופל ע"י ועד הישיבות, כמו כן ימסרו התלמידים במקום טופס הצהרה בריאותית מרופא המשפחה בלבד.

נציגי וועד הישיבות יהיו נוכחים במועדים המיוחדים במקום ההתייצבות ויעקבו אחר ביצוע התקנות החדשות ויספקו פתרונות לכל בעיה באם תיווצר.