אאא

מסכת בכורות, דף ל"ז - בעברית:  

   

מסכת בכורות, דף ל"ז - באידיש:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ז - באנגלית:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ז - בצרפתית:     

 

מסכת בכורות, דף ל"ז - בספרדית: