אאא

בירושלים הלכה הלילה לעולמה, בשיבה טובה, הרבנית ציפורה פרידמן, אשת האדמו"ר זצ"ל מפאשקאן, ובתו הצעירה של בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצוק"ל, ואמו של יבלחט"א הרבי מפשקאן.

במהלך מלחמת העולם השניה, שהתה הרבנית בבוקרשט, לאחר שהוברחה יחד עם בני משפחתה מהונגריה, שם נישאה לבעלה, רבי ישראל ז"ל, ולאחר המלחמה עלו השניים ארצה.

הרבנית הייתה ידועה, כמי שעמדה מאחורי פעילותו הציונית של בעלה, ואף הייתה שותפה בהחלטותיו.

במשך מספר שנים גרו השניים בקיבוץ רשפים, שם השפיעו לטובה על אנשי הקיבוץ, כאשר הרבנית שימשה דוגמא להתנהגות יהודית ורוחנית לאנשי הקיבוץ.

בכל אותם שנים שמרה הרבנית על ילדיה, בהקפדה ובמסירות נפש, לקיום התורה והמצוות.

הלוויתה תצא הערב בשעה 18:00, מבית המדרש הגדול בקרית ויזניץ, לעבר בית העלמין בבני ברק, שם תפוייה להיטמן, סמוך ונראה לאוהל אדמו"רי ויז'ניץ זצוק"ל.