אאא

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, דחה היום (חמישי) את בקשת פרקליטי ראש הממשלה, בנימין נתניהו לדחות שוב את מועד השימוע. במערכת הפוליטית מעריכים כי נתניהו יגיש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה.

מטעם היועץ המשפטי נמסר כי "עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שדין העתירה להידחות על הסף. בהיעדר עילה להתערבות בית המשפט במועד השימוע, שכן מדובר בסוגיה פרוצדוראלית המצויה בלב שיקול הדעת של גורמי התביעה ביחס לאופן ניהול הליכים פליליים".

את המכתב לעו"ד עמית חדד שיגר עוזרו של היועמ"ש, עו"ד גיל לימון, ובו התייחס לטענת עורך דינו של ראש הממשלה כי יש לדחות את השימוע בשל הקדמת מערכת הבחירות לכנסת ה-22.

"פיזור הכנסת וקיומן של בחירות חדשות אינם יכולים כשלעצמם להוות שיקול המצדיק את עיכוב המועד לקיומו של שימוע בתיקי החקירה הנוגעים לראש הממשלה", כתב עו"ד לימון לעו"ד חדד.

"לטענות בדבר העומס המוטל על מרשכם בתקופה הקרובה משמעות מוגבלת בהקשר זה. זאת ועוד, אפילו היה מקום להעניק משקל לנימוק המובא במכתבכם, יובהר כי ההחלטה בדבר מועדי השימוע, אשר התקבלה כזכור לפני החלטת הכנסת על פיזורה, נסמכה על ההנחה כי מרשכם צפוי לכהן בתקופת ההיערכות לשימוע בתפקיד ראש ממשלת ישראל, לאחר שמלאכת הרכבת הממשלה הוטלה עליו ע"י נשיא המדינה, על כל הכרוך בכך מבחינת עומסי העבודה המוטלים על כתפיו. למעשה, ההנחה הייתה כי תהא זו תקופה עמוסה במיוחד בעבודה ממשלתית, נוכח הקמתה של ממשלה חדשה וחזרתה של הכנסת לעבודת חקיקה סדירה".

יצוין כי מיד עם ההחלטה על הקדמת הבחירות, הבהירו בכירים במערכת המשפטית כי עובדה זו לא תביא לדחייה נוספת במועד השימוע של ראש הממשלה.