אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, י"ג סיוון תשע"ט, שבת בהעלותך

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 19:07, יציאה 20:27

תל אביב - כניסה 19:28, יציאה 20:30

מודיעין עילית - כניסה 19:26, יציאה 20:28

אלעד - כניסה 19:27, יציאה 20:29

בית שמש: כניסה 19:09, יציאה 20:30

חיפה - כניסה 19:21, יציאה 20:31

צפת - כניסה 19:27, יציאה 20:29

באר שבע - כניסה 19:25, יציאה 20:27

בעולם (קוראים פרשת נשא):

פריז - כניסה 21:37, יציאה 23:02

לונדון - כניסה 21:03, יציאה 22:34

ניו יורק - כניסה 20:10, יציאה 21:20

אומן - כניסה 20:45, יציאה 22:10