אאא

המונים הגיעו במהלך השבת לשהות במחיצתו של המשפיע ר' מיילך בידרמן, שהה השבת בעיר בית שמש, ברמה א'.

בליל שבת, נשא דברי חיזוק בהיכל ישיבת שערי תפילה.

את ה'באטע' וסעודה שלישית ערך המשפיע, בהיכל ישיבת באר התורה, כאשר במוצאי שבת ערך גם סעודת מלווה מלכה בליווי תזמורת.

אחד המשתתפים מספר ל'כיכר' על המחזה המעניין, בו בחורים ואברכים ליטאים רקדו ושרו בהתלהבות עצומה, על טריבונות, כאילו היו חסידים של ממש.

יש לציין שר' מיילך נוהג לעיתים קרובות לשהות בקרב קהילות ושכונות ליטאיות, בערים החרדיות השונות.

צילום: יעקב לדרמן