אאא

על פי טענות עובדי הניקיון, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, הכריחה אותם לעבוד בשבת, ואף ללא תשלום. העובדים טוענים בין היתר, כי נתניהו הורתה להם להחתים כרטיס, ולאחר מכן חייבה אותם להישאר ולהמשיך לנקות את הבית.

על פי הפרסום הערב (ראשון), בחברת 'החדשות', היועצת המשפטית של משרד רוה"מ כבר התריעה על הנושא הזה במכתב ששלחה למנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז יואב הורוביץ.

במכתב ששלחו היועצת והחשב של משרד ראש הממשלה נכתב, כי העובדים התלוננו על הגברת נתניהו שמכריחה אותם לעבוד בשבת, ולא נותנת להם על כך שעות נוספות, אלא כאמור מחייבת אותם להחתים כרטיס בשעות של סיום עבודתם.

"בפגישה שהתקיימה אצל חשב המשרד הועלו טענות קשות כל עסקתם של עובדי הניקיון במעונות ראש הממשלה", נאמר במכתב

"לפי הנטען, באחד מהשבתות נתניהו הרגישה צורך דחוף בהגעת עובדת ניקיון למעון הרשמי ביום שבת. לאחר שניסיונות לאתר נציג מהחברה לא עלו יפה, נשלח עובד במשרת אמון לביתה של אחת מעובדות הניקיון במטרה להביאה לעבודה במעון. העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה באופן כללי, מלבד אם ניתן לכך היתר מאת שר הכלכלה".

העובדים גם התלוננו במכתבם, כי דיווחי השעות לא משקפים את עבודתם, מכיוון שרעיית ראש הממשלה דרשה מהם להישאר גם לאחר שהעבירו כרטיס בתום שעות העבודה שלהם.

מבית ראש הממשלה לא הגיבו בינתיים לטענות.