(צילום: באדיבות המצלם, ללא קרדיט)
אאא

המחלוקת ב'פלג הירושלמי' נמשכת: הגאון רבי צבי פרידמן, הנחשב לאחד ממנהיגי מפלגת 'בני תורה' של 'הפלג', תוקף בחריפות את מי שהקימו מוסדות חדשים עבור ילדי 'הפלג', וגרמו - לדבריו - למחלוקת. 

לקראת שנת הלימודים תש''פ, התקיים כינוס בבית ראש ישיבת פוניבז' הגר''ש מרקוביץ למלמדים והמחנכים בת''ת 'תפארת יעקב' סניף בני ברק. 

בדברים שנשא הגאון רבי צבי פרידמן, הוא השמיע דברים חריפים נגד חלק מהנהגת 'הפלג' שלדבריו לא מתנתקים מהמדינה. 

"לא יאומן כי יסופר, להחריב מקדש ה', בגלל שהמנהל הוא מידי ערליכער", אמר הגר"צ פרידמן, "והוא מחזיק באמת מההתנתקות מהמדינה ומכל התרבות הישראלית כמו שאמר רבינו שמואל. אני חקרתי את הענין היטב, הייתי בסוד העניינים, זה כל החטא שלו,  לא יכלו לסבול את זה, הם צריכים משהו יותר ליברלי, זה ההידרדרות! לכן הגיע כל השוד הגדול הזה, זה פרי הבאושים! התקיפו את החיידר - לקחו ילדים תמימים ויקרים, להמריד אותם ברבותיהם, בצורה של עזות פנים שלא היה כמותה והכל בגלל שהמנהל הוא ערליכער איד, זה כל החטא שלו. לא יאומן".

הרב סיפר כי קרא מאמר, בעיתון 'הפלס', על כך שחברת כנסת ממפלגה חילונית ביקרה בסמינר בית יעקב וכיבדו אותה שם, והגיב לכותב המאמר: "זה דבר חמור מאוד, הוא כותב במאמר שלא יאומן, כמה היהדות החרדית הידרדרה, ושאחד מדגל התורה יצא נגד זה, אז הוא אומר לו: 'טול קורה מבין עינך', ואני אומר לכותב המאמר: אל תאשים אחרים, וכי אתה לא צריך ליטול קורה מבין עיניך?! 

"מותר להגיד את האמת, החרבת החיידר פי אלף יותר גרוע, על זה שתקתם! חטא העגל הזה החדש, זה הלא יאומן יותר מהכל, לא יכלו להתנתק, מכל התרבות, מהמדינה, לא יכלו להתנתק מזה. זה הפרי ביאושים של מה שהוא קורא לזה בכותרת. אני לא מפחית במה שהוא מחה על זה, זה בסדר, אבל הפרופורציה, זה הרבה יותר. לא יאומן כי יסופר, להחריב מקדש ה', בגלל שהמנהל הוא מידי ערליכער".

הרב פרידמן המשיך ואמר: "המעמד הזה הוא מחד גיסא תשעה באב, ומאידך גיסא זה גם שמחה, שקמו פה אנשים, הגיעו רבנים חשובים וציבור למחות בתועבה הזאת שנעשתה, בחרפה הזאת,  לחזק את מה שיש, ושלא יעיזו לפגוע במקומות אחרים. צריכים כולנו לחזק את המנהל הרב טומבק, שפועל במסירות נפש, הקב"ה יעזור שייפסקו הרדיפות, שנוכל לקיים חנוך לנער על פי דרכו, על פי דרך התורה האמיתית, בלי הזיופים ובלי הטשטושים, והחיידר הזה יעלה ויפרח, ויתפשט לעוד מקומות בארץ".

בכינוס הוקראו מכתביהם של הגאון רבי יהושע ארנברג ראש ישיבת 'כנסת יצחק' - חדרה, והגאון רבי משה דוד לפקוביץ  משגיח ישיבת 'באר יעקב' ומר''י 'בית דוד'.