אאא

קשור לכור? בכביש 25 בסמוך לדימונה, החלה משאית המכילה חומר מסוכן לדלוף, לוחמי האש הגיעו למקום, ניסו להשתלט, והכביש נסגר לתנועת כלי רכב.

האירוע קרה בכביש 25 קרוב למתחם חברת החשמל שעל יד דימונה, המשאית עם הדליפה המסוכנת הורדה מהכביש ולוחמי האש ביצעו ניטור לשלילת המצאות ערכים חריגים וטיפול בדליפה.

לאחר הניסיונות, הצוות המפעלי יחד עם לוחמי האש הצליחו להעביר את החומר למיכל נוסף בכדי לשנע את המשאית למקום יותר בטוח. לאחר שסיימו את פעולותיהם הכביש נפתח בחזרה לתנועה.