אאא

יהודה קריאף, רשם ישיבות מוכר בתחום, בראיון נדיר באולפן 'ישי ורבינא בכיכר': הדרישה לדחות את הרישום, האפליה כלפי בני עדות המזרח והשכר שמקבלים הרשמים.

הדרישה לדחות את הרישום בישיבות הספרדיות: "ראשי הישיבות הספרדיות החליטו לדחות את המבחנים בניסיון לעצור את הביטול תורה שנגרם בעקבות המבחנים המוקדמים.

"יש ישיבות שלא יישרו קו עם החלטת ראשי הישיבות הספרדיות. ישיבת בית שמעיה מפוצצת את הרישום לאחר שפותחת את הרישום מוקדם מיתר הישיבות. טענתם היא, 'אנחנו לא רוצים להישאר מאחור בעקבות הישיבות האשכנזיות'.

עבודתו של רשם: "עולם התורה האשכנזי יש בו כמה סגנונות. גם בישיבות הספרדיות ישנם כמה סגנונות. העבודה של כרשם לא לסחור בבני אדם, אנחנו מתאימים כל בחור לישיבה אחרת".

אפליה: "המכסות בישיבות האשכנזיות זה נושא שנפרץ מאוד. ההצלחה הגדולה השנה זה ישיבת מיר ברכפלד. יש מכסות לספרדים בישיבות האשכנזיות, אבל צריך לזכור שהישיבות הספרדיות לא פחות טובות. 

"נושא האפליה הוא כואב, אבל השנה בחורים ספרדים מישיבות אשכנזיות החליטו להפסיק לרדוף אחרי הישיבות האשכנזיות. יש מגמה ללכת דווקא לישיבות הספרדיות".