אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, י' תמוז תשע"ט, שבת בלק

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 19:08, יציאה 20:28

תל אביב - כניסה 19:29, יציאה 20:31

מודיעין עילית - כניסה 19:27, יציאה 20:29

אלעד - כניסה 19:28, יציאה 20:30

בית שמש: כניסה 19:10, יציאה 20:29

חיפה - כניסה 19:22, יציאה 20:32

צפת - כניסה 19:28, יציאה 20:30

באר שבע - כניסה 19:27, יציאה 20:29

בעולם (קוראים פרשת חקת):

פריז - כניסה 21:34, יציאה 22:54

לונדון - כניסה 20:59, יציאה 22:24

ניו יורק - כניסה 20:09, יציאה 21:17

אומן - כניסה 20:42, יציאה 22:02