אאא

בחסידות סאטמר בארצות הברית מחדשים את המאבק, בעקבות ניסיונות גורמי ממשל בני יורק לאלץ את המוסדות החרדיים להכניס תכני ליב"ה, כחלק מחייב מהלימודים בבתי הספר הפרטיים.

מדובר במאבק שהחל לפני כמה שנים, כאשר כמה צעירים שעזבו את הדת ואת דרך התורה, פנו לגורמי ממשל והתלוננו כל כך שהם מחוסרי השכלה לימודית, בגלל מקום הלימודים שלהם לאורך השנים-בבתי ספר חרדיים.

גורמי הממשל, בלחץ תקשורתי הגבירו את הלחץ והפיקוח, ובשורת החלטות חדשות, החליטו לחייב את המוסדות בלימודי חול, שבע שעות בכל יום, כאשר הם מאיימים על המוסדות, כי מוסד שלא יעמוד בכללים - ייסגר.

בצר להם, התאגדו כלל המוסדות הפרטיים, ועתרו לבית המשפט נגד החלטת גורמי הממשל, ולאחר דיון שהתקיים בחודש ניסן האחרון, החליט בית המשפט לבטל את הנחיית גורמי הממשל להגברת הפיקוח על המוסדות החרדיים, משום שההחלטה התקבלה בצורה שרירותית, וללא שניתן 60 יום לציבור להגיש את הסתייגויותיו על ההחלטה.

בינתיים קיוו נציגי המוסדות כי יוכלו להגיע להסכמה עם גורמי הממשל, בנוגע להתערבותם בחומר הנלמד, אך להפתעתם, בראש חודש תמוז, שוב פרסמו גורמי הממשל בניו יורק את החלטתם, כאשר הפעם הם נתנו 60 יום לציבור להגיש הערות והתנגדויות.

שני האדמו"רים מסאטמר הורו על חידוש המאבק, ועל יום תפילה וזעקה מיוחד שיתקיים ביום י"ז בתמוז, בשילוב עם הצום, במטרה לבטל את רוע הגזירה.