אאא

רבני קהילות חסידות גור בערי הארץ חתמו על מכתב עם תקנות בעניין היציאה לנופש. המודעות נתלו בימים האחרונים בכל השטיבלא'ך של החסידות ברחבי הארץ.

"אנו באים בקריאה של חיבה לסייע ולהאיר לכל אנ"ש המבקשים טובת צאצאיהם וטובת עצמם ובני ביתם, לשמרם בטהרת לב, נפש ומוח", פותחים הרבנים את מכתבם.

הרבנים מזכירים כי "כבר היו דברים לעולמים, ומתהלכים בינינו 'עדויות חיות' לכך, של בנים ובנות ששילמו מחיר רוחני כבד ויקר, בגלל שהות בנופש במקום מכשולות וחתחתים. והורים עומדים ומבכים שברם".

לגבי נסיעות לחו"ל, מזכירים הרבנים את האיסור ההלכתי לצאת מהארץ שלא לצורך בריאות, ומוסיפים את ה"קשיים והמראות בדרך", ואת בעיות הכשרות החמורות.

בנוגע לבתי המלון - בחו"ל וגם בארץ - כותבים הרבנים כי גם אם יש כשרות מהודרת לימים אלו, "קיימים מכשולות רבים ברוחניות שאין אפשרות לשומר תורה ומצוות לשהות בהם, וודאי שלא עם ילדיו".

ליציאה לנופש בארץ, לצימרים וביישובים שונים, כותבים הרבנים כי "יש לזכור שעמלנו וחינוכנו בכל ימות השנה הינם 'להרחיק מן הכיעור ומן הדומה לו'".

"על כן, חובה אישית לכל ראש בית אב, לבדוק היטיב הסביבה והמקום בה אמורים לשהות, אם אין שם חלילה בעיות רוחניות, שבירת גדרים ונתיצת סייגים".

"ואם הגענו למקום - והוכח מילתא כי יש בו סכנות רוחניות, כל מחיר וכל הפסד כפי כדאיים, ובלבד שלא יאבדו, חלילה, נפשות".