אאא

חשיפת 'כיכר השבת': לאחר בקשת הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק לפרוש מתפקידו כחבר ועדת הרבנים של 'דגל התורה בירושלים, מתגבש כעת מהלך ב'דגל התורה', לפיו, חברי 'המועצת', הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי והגאון רבי דוד כהן יהיו הסמכות העליונה בוועדת הרבנים בירושלים, זאת לצד מינוי רבנים נוספים לוועדה. 

ביום רביעי האחרון חשף 'כיכר השבת' לראשונה כי ראש ישיבת 'תורת זאב', הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק הודיע למקורביו ולחבר המועצת הגר"ד כהן כי הוא מתכוון לפרוש מעיסוקים פוליטיים ומחברותו בוועדת הרבנים של תנועת 'דגל התורה' בעיר. 

הרקע לפרישה, כפי שהתבטא הגר"ב סולובייצ'יק, הוא רצונו להשקיע בישיבתו ישיבת 'תורת זאב'.

מאז הפרסום ב"כיכר השבת" על הפרישה הצפויה, נפוצו פרסומים כי פרישתו היא בשל חילוקי דעות על מינויים בסיעה הירושלמית ורמזים שפיזר יו"ר התנועה, חבר הכנסת משה גפני, בביקורו בסניף 'דגל התורה' בירושלים, נגד פקידים בעירייה. 

הבוקר (שני) נודע ל'כיכר השבת' כי ב'דגל התורה' שוקדים בימים אלו על שיקום ועדת הרבנים של התנועה בירושלים, כאשר מסתמן כי הסמכות העליונה שתכריע בכל נושא שעל הפרק יהיו זקן חברי המועצת בירושלים, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת "עטרת ישראל", בעצה אחת ובצוותא עם חבר המועצת הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון.

בנוסף, על הפרק ישנה כוונה למנות חברים נוספים לוועדת הרבנים, לצדם של הגרב"מ אזרחי, הגר"ד כהן והגר"י אפרתי - שכוחו בוועדת הרבנים הירושלמית עלה לאחרונה, כאשר לצד הרכב ההנהגה של הוועדה, יצורפו רבנים נוספים לפורום רחב יותר.

ל"כיכר השבת" נודע כי בין שמות הרבנים שעלו על הפרק כחברים אפשריים בוועדה הם הגר"צ וובר, הגר"י גנס, הגרי"מ רובין, הגר"א שלזינגר ועוד.

יצויין כי ב'דגל התורה' יש מי שפועלים לשכנע את הגר"ב סולובייצ'יק לחזור בו מהחלטתו ולהישאר חבר ועדת הרבנים. הפרשן הבכיר יעקב ריבלין צייץ הבוקר כי ישנה פעילות להוצאת מכתב תמיכה משותף של גדולי ישראל בגר"ב סולובייצ'יק.