אאא

שנה לאחר החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים על פתיחת מתחם התחנה בירושלים בשבתות, מבקשים חברי עירייה חרדים להעלות את הנושא לדיון בועדה המקומית ובכך לנסות להפיל את ההחלטה שהתקבלה בועדה המחוזית.

ח"מ העיר ירושלים יוחנן וייצמן (אגודת ישראל) פנה ליו"ר ועדת תכנון ובניה ומ"מ ראש העיר אליעזר ראוכברגר בבקשה לכנס את הועדה המקומית לתכנון ובניה לדון על מתחם התחנה. בועדה המקומית יש רוב חרדי, מה שעשוי להוביל לשינוי ההחלטה.

ההחלטה של הועדה המחוזית לפני שנה התקבלה בעקבות החלטת ועדת הערר המחוזית, שקבעה כי יש לקדם תכנית שתסדיר את הפעילות במתחם שעד היום פעל כשימוש חורג.

כינוסה המסתמן של הועדה המקומית בסוגיה הנפיצה, מגיע לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים שאישר להחזיר את סוגיית הפעלת מתחם התחנה בירושלים בשבתות לועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים, בה תינתן לה האפשרות להגיש ערר על החלטת הועדה המחוזית לאפשר שימושים חורגים במתחם.

בפסק הדין נכתב: "בנסיבות האמורות ובהמשך להסכמת העותר, העתירה מיצתה את עצמה והיא נמחקת. נרשמה הצהרתו של העותר (ויצמן) כי יפעל לכינוס הועדה המקומית. ככל שאכן כך יעשה, הדעת נותנת שהוועדה המקומית תכונס בתוך פרק זמן סביר ותאפשר לעותר להעלות את טענותיו".

יצוין, כי השופט מתח ביקורת במהלך הדיון על החלטת הוועדה המחוזית שאישרה את התב"ע למתחם התחנה בניגוד להצבעה שנערכה קודם לכן במועצת העיר ירושלים על פיה הוחלט שלא לאשר את התב״ע למתחם התחנה הישנה.