אאא

לאחר שאושרה תחבורה ציבורית בשת בעיר רמת גן ביוזמת ראש העיר כרמל שאמה הכהן, יוצא הראב"ד, הגאון רבי משה שטרנבוך במילים חריפות נגד חילולי השבת שהולכים ומתרחבים בעוד ערים.

במהלך שיחתו השבוע תקף הראב"ד: "בזמנינו כבר הורגלנו לחיות בין החופשיים עד שאיננו מוחים נגדם מספיק, בזמן האחרון פשתה מגיפה מעיר לעיר שמסדרים תחבורה ציבורית בחינם בשבת עבור רבבות ה"י, ומי יכול לשער צער השכינה בעת הזאת, וראוי לנו להרים קול מחאה אדירה בעת הזאת בארץ ובגולה".

הראב"ד הוסיף להשתמש במילים חריפות נגד חילולי השבת: "ובפרט בשבועות הקרובים שאנו בוכים ומתאבלים בהם מידי שנה בשנה על חורבן בית המקדש מזה כאלפיים שנה, ראוי לנו להוסיף ולבכות בימים הללו על חורבן השבת שנעשה לעינינו ממש, כי באמת חורבן השבת חמור יותר מחורבן בית המקדש, שהרי אמרו חז"ל שבניין בית המקדש אינו דוחה שמירת שבת".

"ויש ללמוד מזה שכשם ששמירת שבת חשוב יותר מבניין בית המקדש, כך להפך רח"ל – חורבן השבת חמורה יותר מחורבן בית המקדש, והטעם בזה כי השבת היא האות המקשר בין עם ישראל לקב"ה, וביטולה ועקירתה הרי זה עקירת השייכות שלנו לקב"ה, ועלינו להשמיע קול מחאה אדירה לכבוד השבת". דברי הראב"ד.

בתוך כך, בראיון שהעניק ראש העיר רמת גן ל'ישראל היום' תקף את הסטטוס קוו עם החרדים: "הסטטוס קוו הכאילו מקודש רומס את כבודה של השבת ברמת גן. הוא גורם לרבים להרגיש רגשות שליליים כלפי דת ודתיים. לפני הבחירות המקומיות פנתה אלי גברת אחת וביקשה ממני סיוע כלכלי. הוא אמרה שהיא מגדלת לבד את הבת שלה החיילת, ושאין לה איפה לאכול ואיפה לבלות עם הבת בעיר בסופי שבוע. אמרתי לה שיש אופציות בערים הסמוכות".

שאמה: "בסוף ירד לי האסימון. הבנתי שלכל סיפור התחבורה יש היבטים חברתיים, סביבתיים, הכל מתחבר להכל. אנחנו עושים פגישות בין דתיים לחילונים, אני הולך בכל יום שישי לבית כנסת אחר בעיר ומדבר עם המתפללים, מייצר שיח והקשבה". אמר ראש העיר.