אאא

שלושה שופטי בג"צ, בראשות הנשיאה אסתר חיות, דחו היום (שני) את בקשת ראש עיריית טבריה רון קובי ואישרו את החלטת שר הפנים אריה דרעי להחזיר את חברי מועצת העיר לתפקידם בעירייה.

כזכור, קובי טען כי החלטת דרעי להחזיר את חברי מועצת העיר לתפקידם אינה חוקית. לדבריו: "בסעיף 206 לפקודת העיריות אכן מסמיך את שר הפנים להאריך את מועד אישור התקציב במהלך חודשי כהונתם הוא בתוך תקופת הארכה האוטומטית לאישור התקציב כקבוע בסעיף 206 לפקודת העיריות.

"אך הפקודה לא הסמיכה את שר הפנים בכל הכבוד, להאריך את מועד אישור התקציב בדיעבד, ועל פניו ההחלטה ביום שישי ניתנה בחריגה מסמכות, ומשמעות הדבר הוא שההחלטה בטלה מעיקרה דהיינו חסרת תוקף משפטי".

כאמור, קובי פנה לבג"צ, אך השופטים דחו את בקשתו ואישרו את מתווה דרעי לאפשר לקובי להעביר את התקציב לצד מועצת העיר שפוזרה: "הגענו למסקנה כי העתירה במתכונת כפי שהוגשה מיצתה את עצמה לעת הזו וכי דינה להימחק", כתבו השופטים.

שופטי בג"צ הדגישו: "למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום נקיטת עמדה כלשהי מצידנו באשר להחלטת המשיבים ,וטענות כל הצדדים שמורות להם".