אאא

 

רבים נוהגים לרכוש מידי יום שישי פרחים טריים לפאר בהם את שולחן השבת, יש שעושים זאת לכבוד שבת ולכבוד עקרת הבית, ויש שעושים זאת לפאר ולרומם את כבוד השבת. 

קניית הפרחים נעשית לצד המאכלים ומיני המתיקה המיוחדים לכבוד שבת קודש, בשבת הקרובה חל תשעה באב, אך נפסק להלכה כי הצום אינו דוחה שבת ואוכלים ושותים אפילו כסעודת שלמה בשעתו, אולם לגבי בגדי שבת יש בקהילות אשכנז שנהגו ללבוש בשבת כזו שחל בה תשעה באב - מלבושי חול. ברוב קהילות עם ישראל לא נוהגים כך מלבד קהילות בודדות של יוצאי גרמניה. 

שאלה הלכתית מרתקת צצה בשנה זו, אברך שנוהג לרכוש פרחים לשבת שיגר את השאלה לפוסקי הדור שנחלקו בנידון. 

וזהו נוסח השאלה: רבים קונים פרחים לכבוד שבת קודש ומהם יש שעיקר כוונתם היא לכבוד שבת, ויש שעיקר כוונתם היא לשמח את האישה שמתענגת על יופיים, והנה בשבת זו שבת חזון שחל בתשעה באב, אף שנהגו הכל ללבוש בגדי שבת אף בשבת שחל בה תשעה באב משום שאבלות בפרהסיא אסורה בשבת, מכל מקום נפסק שאין להרבות במיני כבוד ותפארת יותר מן הנחוץ, ולכן יש לדון בעניין קניית פרחים האם מי שרגיל בכך כל שבת, יכול לנהוג כן גם בשבת זו, או שמכיוון שגם אם לא יקנה פרחים לא יהיה בזה זלזול בכבוד השבת עדיף שלא לקנות..

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בקובץ התורני וישמע משה נכתב כי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי והגאון רבי ניסים קרליץ הורו להימנע מקניית פרחים בשבת, זו וכן הסכימו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, ורבי משה שאול קליין רבי שמאי גרוס, ורבי יעקב מאיר שטרן.

רבי שמואל אליעזר שטרן פסק כי אם קונה לכבוד אשתו לא יקנה בשבת זו שחל בתשעה באב ואם קונה מידי שבת לכבוד שבת יכול לנהוג כן גם בשבת שחל בתשעה באב, והגאון רבי נפתלי נוסבוים אמר כי מי שרגיל בקניית פרחים לכבוד שבת אפילו שעושה כאן לכבוד אישתו יכול לקנות גם בשבת זו, אבל מי שאינו רגיל בזה, לא יקנה פרחים בשבת זו דווקא. וכך גם הסכים גם רבי אברהם הלוי פוצ'איב.

חבר המועצת ורב שכונת רמת אלחנן הגאון רבי יצחק זילברשטיין אמר שאף מי שקונה לכבוד שבת לא יקנה, שאין לכבד שבת זו יותר מכפי ההכרח, שהרי מנהג אשכנז שאפילו אין לובשים בגדי שבת, ודיינו שאנו נוהגים כן ללבוש בגדי שבת, ואין להוסיף על זה בדברים שאינם מוכרחים.