אאא

בין הזמנים תשע"ט: גדולי הדור קוראים במכתב מיוחד לבני הישיבות ואברכי הכוללים, שמתפרסם היום (שלישי), לשמור על צביונם כבני תורה גם בתקופה זו.

את המכתב פותחים מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בפניה ישירה: "לבני התורה והישיבות והכללים הי"ו. ביטול סדר הלימוד הקבועים בימי בין הזמנים, שהסכימו עליהם גדולי התורה מלפנים, הייתה מטרתם רק למנוחה הנצרכת להחליף כוח לעסוק בתורה לזמן הבא".

"חס ושלום לא לגרום לפריקת עול תורה וקלות ראש, אלא להתנהג בהנהגה ראויה לבני תורה", מדגישים גדולי ישראל.

המכתב
המכתב
הגדלה

ראש הישיבה הגר"ג אדלדשטיין הוסיף בכתב ידו: "וכל מי שיתנהג בהנהגה זו, יזכה לסייעתא דשמיא, ויתקיים בו מה שאמרו חז"ל 'אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא'".

מרן הגר"ח קניבסקי הוסיף בכתב ידו: "ודאי צריכים להיזהר על כל קוצו של יו"ד ממצוות התורה הקדושה, וכל הנזהרים יזכו לסייעתא דשמיא לגדול גדולי תורה".