אאא

לראשונה בהוראת מרן שר התורה התקיים מעמד מחילה וכפרה סדר בקשת מחילה והסרת קפידת בני אדם

ביום חמישי האחרון, ליל ט"ו באב בחצות הלילה באב, התקיים בהוראתם ובברכתם של גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מעמד התפילה מסוגל בציון התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, מעמד ששמו יצא למרחקים כמסוגל לישועה ולמציאת זיווג הגון.

 דבר הישועה המופלאה המסוגלת ממעמד זה כבר נראית בחוש כאשר רבים מאלו שהשתתפו במעמדים הקודמים או שלחו את שמותיהם לתפילה, נפקדו בפקודת ישועה ורחמים וזכו לכונן בית נאמן בישראל, ועתה מצפים האלפים שהשתתפו במעמד זה לישועה שלמה שתגיע אי"ה בקרוב בזאת השנה

 באופן נדיר מאוד, טרח מרן שר התורה וכתב בכתב את עדותו הנאמנה: "נראה דאחרי עמל התורה של מאות אברכים של רינה של תורה מתוך תענית דיבור ואח"כ מתפללים על ציון יונתן בן עוזיאל, הוא סגולה להוושע בזיווגים הגונים כמש"כ הגר"א דהתפילה מתקבלת בקברן של צדיקים".

 ההכנות למעמד החלו כבר משעות הצהריים כשמאות אברכי הכוללים שע"י 'רינה של תורה' יצאו באוטובוסים מאורגנים מהיכלי הכוללים ברחבי הארץ כאשר בשעות הערב המוקדמות התכנסו כולם ללימוד שלוש שעות רצופות בהיכל ישיבת צפת בראשות הרה"ג ר' דב קפלן שליט"א ובחדרים הסמוכים לבית המדרש, אשר כמידי שנה היו מלאים עד אפס מקום, לזכותם של הרבבות ששלחו את שמותיהם בכדי שיוזכרו במעמד.

 במקביל לשעות ההתמדה הרצופה של מאות הלומדים כשקול התורה יוצא מהעיר צפת ונשמע למרחקים, החלו להתכנס בעמוקה האלפים שהגיעו להשתתף במעמד, במערך הסעים מיוחד מכל חלקי הארץ שאורגן ע"י 'נתיבות חסד'.

 לקראת חצות הלילה מיד עם סיום סדר הרצופות יצאו מאות האברכים מישיבת צפת לעבר הציון בעמוקה להשתתף במעמד ולהעתיר בתפילה על הזקוקים לישועה, בראשות המעמד עמדו הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א, והגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א שנשא דברי התעוררות וכיבושין קודם אמירת קר"ע שט"ן, כשהוא מזכיר את כח התורה המיוחד של עמלי התורה וכח התפילה שזה המסוגל במעמד זה כפי שהורו חכמי תורת הרז זצוק"ל ויבדלחט"א.

 המעמד החל בסדר אמירת פרקי תהילים בסדר מיוחד שנקבע על ידי מרן שר התורה, ע"י חתנא דבי נשיאה הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א. כאשר לפני תחילת האותיות 'קרע -שטן -זווג' מפרק קיט נעמד הגאון רבי צבי יהודה בנו של מרן הגר"י אדלשטין זצ"ל סמוך למצבת התנא זיע"א ובקול בוכים עורר את הקהל על צרות הדור בחינת "בכה תבכה בלילה" כאשר שערי דמעות לא ננעלו. מכל עבר נשמעו יבבות חנוקות ותפילה מעומקא דליבא שהרקיעה רקיעים כבתפילת נעילה והדהדה על הרי הגליל בחשכת הליל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 לאחר מכן הוקראו שמות המבקשים והזקוקים לישועה באופן אישי על ידי גדולי התורה והמוני עמלי התורה בכוונת הלב. כשלאחריהם זעקו כל הקהל את י"ג מידות הרחמים בהתעוררות וברגש. המעמד נחתם בקבלת עול מלכות שמים על ידי הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א כשהאלפים זועקים עמו "שמע ישראל", בזעקה הנשמעת למרחקים. בסיום המעמד עבר קהל האלפים במשך שעה ארוכה להתברך על ידי גדולי התורה שליט"א להיוושע בזיווגים הגונים ולראות ישועה בזאת השנה.

 רגעים נדירים ומרגשים הורגשו כאשר בשליחות מרן שר התורה נוכח צרתם של ישראל ורבבות מבקשי הישועה בלב מר, נערך בפעם הראשונה בעמוקה לבקשתו מעמד מיוחד של סדר 'בקשת מחילה' והסרת קפידת בני אדם, להביא למחילת איש לרעהו ולבטל קפידת אדם שציערו וח"ו לעתים רבות מעורר דינים על האדם. לפני התיבה עבר ראש הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א שעורר את קהל האלפים למחול לכל אדם ולא להקפיד חלילה על אף אדם ובזכות זה יתעוררו רחמים גדולים על כל הקהל וכלל התורמים שימחלו אחרים להם ויסירו מהם כל קפידות. כמובא בספרים הקדושים. 

 הנוסח המיוחד נתקן למעמד ע"י אחד מצדיקי הדור שליט"א והיה למראה עיני  מרן, אשר יצא מגדרו וסמך ידיו עליו באופן מיוחד, וביקש לומר בשמו כי הוא מבקש שיתפללו את הסדר הזה כי הוא מסוגל מאוד לעורר רחמי שמים ולהסיר חרון אף, ובס"ד יביא ישועה מחילה סליחה וכפרה להרבה מבתי ישראל המשוועים בכל לב ונפש לפדות נפשם ולמחילתם ולהסיר קפידתם. וכפי שהעידו רבותינו גדולי ישראל ובראשם רשכבה"ג מרן בעל איילת השחר זצוק"ל שפעמים רבות ענייני בן אדם לחברו הם המעכבים הגדולים מישועת האדם.

 המעמד לווה במערך הגברה על פני כל רחבת הציון והחנייה שהייתה מלאה עד אפס מקום, מסכים במעגל סגור ובימת רבנים, מעמד שהפך למפגן קידוש שם שמים אדיר ולמעמד התפילה הגדול ביותר לישועתן של ישראל. ברשת כוללים 'רינה של תורה' מודים נרגשות למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים בראשות הר"ר יוסף שוינגר הי"ו ועמו הרב ישראל דרעי הי"ו, אשר נענו כמידי שנה בחפץ לב ונרתמו להצלחת המעמד הגדול אשר דורש היערכות לוגיסטית מורכבת  בהסדרת שבילי הגישה, התאורה, מערכת ההגברה וכל הנצרך לנוחות המוני המתפללים. ארגון 'זכותיה דרבי יונתן' נערך גם הוא לקדם את פני ההמונים בתקרובת להשיב את נפשם.